Dnevno ispitivanje dijabetesa

Dnevno ispitivanje dijabetesa

Dijabetes melitus (DM) je grupa metaboličkih bolesti koje se karakterišu hroničnom hiperglikemijom (povišen nivo šećera u krvi) nastalom zbog defekta u sekreciji insulina ili defekta u njegovom dejstvu ili usled postojanja oba ova poremećaja. Dijabetes nastaje sadejstvom i interakcijama različitih faktora, a pre svega genetskih faktora, faktora spoljašnje sredine i samog načina života. Dovodi do nastanka hroničnih vaskularnih i nevaskularnih komplikacija, čime se značajno smanjuje kvalitet života kao i životni vek bolesnika.

SIMPTOMI DM:

 1. Stalan osećaj žeđi
 2. Pojačano mokrenje
 3. Pojava mučnine i povraćanja
 4. Zamućen vid, oslabljen vid
 5. Gubitak na kilaži
 6. Umor

DNEVNO SAGLEDAVANJE PACIJENATA U POLIKLINICI DR NIKOLIĆ:

Preglede vodi stručni tim lekara i medicinskog osoblja Poliklinike dr Nikolić. Pacijentu je tokom dnevnog ispitivanja obezbeđen udoban boravak u apartmanskim uslovima ( kupatilo, TV, WiFi), maksimalna privatnost.

Dnevno sagledavanje pacijenata obolelih od dijabetesa melitusa

Cilj sagledavanja:

 1. uredne vrednoszi HbA1c,
 2. uredne vrednosti glukoze našte,
 3. otklanjanje subjektivnih tegoba,
 4. sprečavanje akutnih komplikacija,
 5. sagledavanje i pravovremeno odlaganje hroničnih komplikacija DM.

Način sagledavanja pacijenata koji duži niz godina boluju i leče se od DM u Poliklinici dr Nikolić:

Dnevno ispitivanje dijabetesa :: Paket – Mellitus PRO

 1. Laboratorija: KKS, glikemija, HbA1C, Urea, Kreatinin, Ukupni proteini, Albumini, AST, ALT, Na, K, Opšti pregled urina
 2. Klinički pregled Endokrinologa: anamneza, klinički pregled pacijenta, sagledavanje laboratorije, analzia dosadašnjeg terapijskog pristupa, sagledavanje eventualne pojave akutnih komplikacija, procena postojanja indikacije za uvođenje inzulinske terapije, ordiniranje terapije. Procena endokrinologa za potrebe IPRO 2– 7 dana kontinuirano merenje glukoze (staviti link)
 3. Klinički pregled Oftalmologa: pregled očnog dna.
 4. Klinički pregled Neurologa: Pacijenti koji imaju neurološke komplikacije dijabetesa (Poly-neuropathia diabetica).
 5. Klinički pregled Kardiologa: sagledavanje akutnih kardiovaskularnih komplikacija ili hroničnih komplikacija.
 6. Ultrazvučni pregled srca: EF, globalna i segmentna kontraktilnost, hemodinamika zalistka.
 7. Klinički pregled Vaskularnog hirurga: sagledavanje makro-vaskularnih promena na velikim krvnim sudovima nogu.
 8. Color doppler krvnih sudova vrata
 9. Color doppler krvnih sudova, arterija i vena nogu:
 10. Savetovalište za ishranu, Doktor medicine: Merenje sastava tela pomoću medicinskog analizatora InBody, Intolerancija na namirnice i alergene uz MORA aparat, plan individualne ishrane prilagođen pacijentu, doziranje fizičke aktivnosti, predlog odgovarajuće suplementacije.
 11. KONTROLA ZA MESEC DANA: laboratorija: glukoza, klinički pregl endokrinologa, merenje sastava tela pomoću medicinskog analizatora In Body.

Način sagledavanja pacijenata kod kojih postoji sumnja za razvoj predijabetesnog ili dijabetesnog stanja u Poliklinici dr Nikolić:

Dnevno ispitivanje dijabetesa :: Paket – Mellitus BASIC

 1. Laboratorija: KKS, glikemija, HbA1C, Urea, Kreatinin, Ukupni proteini, Albumini, AST, ALT, Na, K, Opšti pregled urina
 2. Test opterećenja glukozom-OGTT test
 3. Klinički pregled endokrinologa: anamneza, klinički pregled pacijenta, sagledavanje laboratorije, analzia dosadašnjeg terapijskog pristupa, sagledavanje eventualne pojave akutnih komplikacija, procena postojanja indikacije za uvođenje inzulinske terapije, ordiniranje terapije. Procena endokrinologa za potrebe IPRO 2– 7 dana kontinuirano merenje glukoze (staviti link)
 4. Savetovalište za ishranu, doktor medicine: Merenje sastava tela pomoću medicinskog analizatora InBody, Intolerancija na namirnice i alergene uz MORA aparat, plan individualne ishrane prilagođen pacijentu, doziranje fizičke aktivnosti, predlog odgovarajuće suplementacije.