Bez tegoba došao je na pregled…

Pacijent S.R. (1991), javio se našem kardiologu, kako bi uradio redovan pregled. Dolaskom kod kardiologa i uzimanjem anamneze pacijent se izjasnio da nema subjektivnih tegoba. Bez zamora pri fizičkom naporu, bez tegoba u grudima u vidu bola, stezanja pri fizičkom naporu. Krvni pririsak uredan. Pacijent rekreativno igra košarku, fudbal, bavi se poljoprivredom. Pri navedenim aktivnostima negira tegobe vezane za KVS.

Pacijent dve godine unazad obavlja zdravstvene preglede u sklopu procene radne sposobnosti. Nakon pregleda pacijent je odbijen, jer su na EKG-u zapisu zabeležene VES iz jednog fokusa, VES u paru, sinusni ritam, bez elektrokardiografskih znakova za ishemiju miokarda.

Nakon uzete anamneze dobijen je podatak da je pacijent pre dve godine imao jaku prehladu, dužeg trajanja, veliku malaksalost, telesna temp: 37,5-38.5C, suv nadražajni kašalj, ubrzan srčani rad. Tokom prehlade bio je radno aktivan.Na EKG zapisu kod nas, sinusni ritam , VES, VES u paru, bez elekrokardiografskih znakova za ishemiju.

EHO nalaz : Proširena leva pretkomora. MR +/++. Leva komora proširena, smanjena globalna kontraktilnost miokarda, EF= 35%, perikard dvostrukih ehoa sa perikardnim i pleuroperikadnim adhezijama. ( na eho nalazu srca zabeleženi znaci prelažane upale srčane kese i srčanog misica)

48h holter EKG-a: Nema malignih poremećaja srčanog ritma, VES i VES u paru.

Ordinirana je medikamentozna i vitaminska terapija.

Pacijent uredno dolazi na kontrolne preglede, uredno koristi terapiju, pošteđen velikog fizičkog napora.

Kontrolni pregled nakon 6 meseci od prvog dolaska.

Pacijent, subjektivno bez tegoba.

EKG: zapis: retke VES

EHO nalaz: Proširena leva pretkomora. MR +. Leva komora proširena, redukovana globalna kontraktilnost miokarda, EF= 48%, perikard dvostrukih ehoa sa perikardnim i pleuroperikadnim adhezijama.

48h holter EKG-a: Nema malignih poremećaja srčanog ritma, retke pojedinačne VES, značajno manji broj ekstrasistola. 

SVAKU PREHLADU SA UBRZANIM SRČANIM RADOM, VELIKIM ZAMOROM, I VISOKOM TEMPERATUROM, OZBILJNO SHVATITI I LEČITI. POTREBAN JE KARDIOLOŠKI PREGLED RADI EVENTULANE PROCENE OŠTECENJA SRČANOG MIŠIĆA i SRČANE KESE