Bez tegoba došao je na pregled…

Pacijent S.R. (1991), javio se našem kardiologu, kako bi uradio redovan pregled. Dolaskom kod kardiologa i uzimanjem anamneze pacijent se izjasnio da nema subjektivnih tegoba. Bez zamora pri fizičkom naporu, bez tegoba u grudima u vidu bola, stezanja pri fizičkom naporu. Krvni pririsak uredan. Pacijent rekreativno igra košarku, fudbal, bavi se poljoprivredom. Pri navedenim aktivnostima …

Pročitaj više...