Dnevno ispitivanje dijabetesa

Dijabetes melitus (DM) je grupa metaboličkih bolesti koje se karakterišu hroničnom hiperglikemijom (povišen nivo šećera u krvi) nastalom zbog defekta u sekreciji insulina ili defekta u njegovom dejstvu ili usled postojanja oba ova poremećaja. Dijabetes nastaje sadejstvom i interakcijama različitih faktora, a pre svega genetskih faktora, faktora spoljašnje sredine i samog načina života. Dovodi do …

Pročitaj više...

NOVO – Cistoskopija

Cistoskopija je endoskopska dijagnostička procedura kod koje se optičkim instrumentom vrši pregled sluzokože mokraćne cevi i mokraćne bešike.  Indikacije: krv u mokraći žalite se na otežano ili bolno mokrenje nekontrolisano nevoljno mokrenje stalni nagon na mokrenje upala bešike (cistitis) dijagnoza karcinoma mokraćne bešike Način izvođenja procedure: Kod žena se cistoskopija radi u položaju istom kao …

Pročitaj više...

EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA

EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA – PROCENA ZA KARDIOHIRURŠKU OPERACIJU Kardiohiruške intervencije kod velikog broja bolesnika omogućavaju gubitak simptoma, poboljšanje funkcionalnog stanja i značajno duže preživljavanje. Od presudnog značaja je pravovremeno uputiti pacijenta na hirušku intervenciju. Cilj ultrazvučne dijagnostike: procena funcije leve komore segmentna kinetika zidova leve komore morfološka i funkcionalna ispitivanja srčanih zalistaka Proces: ordinirajući …

Pročitaj više...