SAVETI NAŠEG PSIHOTERAPEUTA

Trenutna pandemija COVID19 je retka situacija. Može uticati na ljude fizički, ali i psihološki. Moguće su različite reakcije tokom pandemije COVID 19. U ovom kontekstu, veliki broj osoba može iskusiti stres, anksioznost, kao i reakciju depresije.

Šta je STRES?

Stres je normalna fiziološka reakcija na neuobičajenu situaciju. Kao takva, deo je našeg života. To omogućava našem telu da se prilagodi mnoštvu, kako negativnih tako i pozitivnih događaja koje proživljavamo. Stres dolazi i odlazi zavisno od toga koji su ga faktori izazvali.

Šta je ANKSIOZNOST?

Suprotno strahu, koji je odgovor na jasno definisanu i veoma realnu pretnju, anskioznost je odgovor na nejasnu ili nepoznatu pretnju. Anskioznost se manifestuje kada verujemo da se može dogoditi opasna ili nesrećna situacija i kada tu situaciju iščekujemo. Svako doživljava anksioznost na svoj način, a to znači da je anksioznost individualna po intenzitetu.

Šta znači DEPRESIJA?

Depresija je poremećaj koji spada u poremećaje raspoloženja. Može se manifestovati kao dugotrajna tuga, gubitak interesovanja i uživanja u stvarima koje su vam ranije prijale i/ili gubitak energije. Uz to, depresiju prate i drugi simptomi – doživljaj beznadežnosti, poremećaji sna, apetita i libida, sniženo samopoštovanje i samopouzdanje itd.

Potencijalni simptomi povezani sa stresom, ansksioznošću i depresijom:

Fizički simptomi:

 • Glavobolja, pritisak u vratu, gastrointestinalni problemi;
 • Smetnje spavanja;
 • Problemi sa apetitom;
 • Manjak energije, umor itd.

Psihološki i emocionalni simptomi:

 • Briga i nesigurnost;
 • Doživljaj preokupiranosti aktuelnim događajima, bespomoćnost;
 • Negativna procena dnevnih događaja;
 • Negativna procena u budućnosti;
 • Obeshrabrenost, nesigurnost, tuga, ljutnja…

Bihejvioralni (ponašajni) simptomi:

 • Teškoće koncentracije;
 • Iritabilnost, agresija;
 • Plakanje;
 • Povlačenje u sebe;
 • Teškoće u donošenju odluka
 • Povećan unos alkohola, psihoaktivnih supstanci i/ili lekova

KAKO DA POBOLJŠAMO SITUACIJU?

Svi ovi simptomi stresa, anksioznosti i depresije su normalni u kontekstu proglašene pandemije. Većina ljudi poseduje snagu da se prilagodi ovoj vrsti situacije. Najpre, trebalo bi da se oslonite na načine sa kojima se inače prilagođavate teškim situacijama. Postoji još nekoliko drugih načina da umanjite posledice ovakvih reakcija u svom svakodnevnom životu.

 1. Ostanite informisani

Nedovoljne i/ili kontradiktorne informacije mogu da pogoršaju simptome.

 • Koristite pouzdane i zvanične izvore;
 • Obratite pažnju na senzacionalističke vesti iz malo poznatih ili sumnjivih izvora. Odvojite vremena da potvrdite takve informacije u izvorima koji su službeno priznati;
 • Iako je važno da budete dovoljno informisani, ograničite svoje vreme potrebno za traženje informacija o COVID 19 i njegovim posledicama. Preopterećenost informacijama može da pogorša Vaše simptome.
 • Brinite o sebi
 • Obratite pažnju na svoja osećanja i reakcije i dozvolite sebi da ih izrazite nekome kome verujete;
 • Ukoliko ste u mogućnosti, koristite fizičku aktivnost u cilju redukcije napetosti i stresa;
 • Vežbajte zdrave životne navike poput redovne (pravilne) ishrane i dovoljno sna;
 • Ograničite sebi pristup svakodnevnim stvarima koje Vam izazivaju stres;
 • Dopustite sebi mala zadovoljstva (čitanje knjige, slušanje muzike…);
 • Ostanite u kontaktu sa ljudima koji Vam čine dobro;
 • Podsećajte se strategija koje ste koristili u prošlosti da biste prošli kroz teška vremena;
 • Računajte na sopstvenu snagu;
 • Dozvolite drugima da Vam pomognu.