Geštalt terapija – Savremeni pristup psihodijagnostici i terapiji 

Prosečno vreme čitanja 4 minuta

Psiholog Anđela Čeliković

Šta je Geštalt psihoterapija?

Geštalt terapija je pravac u psihoterapiji koji se bavi svesnošću naših emocija, misli i telesnih doživljava ovde i sada.

Ta svesnost nam omogućava da delujemo u skladu sa svojim potrebama i da izbegnemo sukobe unutar nas samih.

Filozofija geštalta je umetnost življenja sa svim onim što jesmo, sa svim onim što nosimo u sebi.

Sama reč “geštalt” označava celinu odnosno celovitost, stoga se osoba posmatra u celini, sa svim svojim mislima, osećanjima, doživjajima, strahovima, brigama i pitanjima, sa svim delovima njene ličnosti.

Uči nas da prepoznamo i prihvatimo ono što osećamo, a terapeut je tu da nam u tome pomogne i pruži podršku.

Prednost geštalt psihoterapije je individualni pristup koji podrazumeva prilagođavanje svakom klijentu ponaosob, daje širok spektar kreativnosti i fleksibilnosti u radu i odnosu sa klijentima.

Takav pristup čini odnos bliskim, a na terapeutu je da napravi okruženje u kome se klijent oseća bezbedno i sigurno da izgradi poverenje.

Kome je namenjena Geštalt psihoterapija?

Geštalt je namenjen svima koji žele da rade na sebi, da zavire unutar sebe, spoznaju svoje emocije.

Može se primeniti individualno i grupno, u radu sa decom i odraslima.

grupna terapija

Namenjen je svakome ko se susreo sa nekim životnim izazovom, porodičnim problemima ili disfunkcionalnim odnosima, teškoćom, traumom, gubitkom, svakome ko se bori sa mentalnim stanjima, poremećajima ili bolestima.

S obzirom na to da neguje individualan pristup, svaka tema sa kojom klijent dolazi je dobrodošla i terapeut je tu da čuje i obradi svaku od tema.

Takođe, geštalt terapeut je negujuć i empatičan prema klijentima i svakoj temi se pristupa upravo na taj način, sa razumevanjem, poštovanjem, podrškom i empatijom. 

Karakteristike Geštalt psihoterapije

Geštalt terapija je terapija koja je usmerena na integraciju naših misli, osećanja i našeg tela.

Fokusira se na sadašnji trenutak, na dešavanje ovde i sada koje pomaže klijentu da prepozna osećanja koja se javljaju, da iskaže misli koje su potisnute.

Pomaže i u tome da terapeut ostane fokusiran na ono što klijent donosi u datom trenutku, da zajedno sa njim isprati šta se dešava tokom seanse u kojoj podjednako učestvuju i terapeut i klijent.

Zbog toga je relacioni pristup u kome klijent i terapeut grade blizak odnos, odnos u kome vlada poverenje i sigurnost.

Geštalt je kreativan pristup koji pruža bezbroj mogućnosti za istraživanje i prilagođavanje sa klijentom.

geštalt psihoterapija

Još jedna karakteristika geštalt psihoterapije je uvođenje eksperimentalnih metoda koji nam olakšavaju put ka nesvesnim delovima naše ličnosti.

Koriste se i vežbe disanja i relaksacione vežbe.

Prednosti i razlike u odnosu na ostale vidove terapije

Svaki pravac u psihoterapiji se na neki način razlikuje od ostalih, postoji nešto što ga čini posebnim.

Ono što geštalt najviše razlikuje u odnosu na ostale je pristup i način rada.

Između klijenta i terapeuta se formira relacioni, horizontalni odnos u kome oboje učestvuju i oboje imaju dobrobit u vidu razmene emocija i misli.

Geštalt se često upoređuje sa plesom, gde oboje zajedno diktiraju dinamiku i ritam igre.

Zbog svoje kreativnosti i mnogobrojnih mogućnosti u radu sa klijentima, ovaj pravac možemo predstaviti kao krug na kome se nalazi spektar svih boja i nijansi.

Svaka boja ima svoju komplementarnu boju sa kojom se slaže, a broj mogućih kombinacija je neograničen. Indikacije ovog psihoterapijskog pravca su veoma široke, tako da je namenjen gotovo svima koji žele da rade na očuvanju i poboljšanju svog mentalnog zdravlja, kao i na pronalaženju svojih unutrašnjih kapaciteta.

Da li je terapija vremenski ograničena?

Broj seansi u geštalt psihoterapiji nije definisan ni ograničen.

Ona je dugotrajna, ali o tome se dogovaraju klijent i terapeut, zavisno od klijentovih potreba, uvida, njegovog stanja i želje za radom.

Vremensko trajanje jednog susreta je 60 minuta.

Uvek je poželjno održati kontinuitet u radu i susretima i negde je preporuka da se susreti odvijaju na 7 do 10 dana, ali je i to takođe u dogovoru sa klijentom.

Pokazalo se da, kada klijenti steknu određene uvide i saznaju dobrobiti terapije, rado se vraćaju i nastavljaju da rade na sebi.

Ukoliko želite da zakažete razgovor sa našim psihoterapeutom to možete uraditi pozivom na broj 018 4531 904 ili 066 453 190 ili zakažite klikom na dugme ispod.