Prof. dr Goran Stanojević – Vaš siguran izbor

Prof. dr. Goran Stanojević je izuzetno cenjen i priznat stručnjak u oblasti hirurgije, čije bogato akademsko i profesionalno iskustvo čine ga jednim od najuglednijih figura u medicinskoj zajednici ovih prostora.

Obrazovanje

Njegovo obrazovanje započelo je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde je završio osnovne studije, stičući čvrste temelje u medicinskoj nauci. Nakon toga, nastavio je svoje usavršavanje specijalizacijom iz opšte hirurgije na istom fakultetu. 

Profesionalna karijera i dostignuća

Svoju profesionalnu karijeru započeo je 1996. godine kao hirurg, brzo se izdvajajući svojom stručnošću i predanošću pacijentima. 

Od 1998. godine radi kao profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, gde svoje bogato iskustvo prenosi na nove generacije medicinskih stručnjaka.

Izuzetno je angažovan u medicinskoj zajednici, obavljajući važne funkcije u zdravstvenim institucijama. 

Njegova uloga pomoćnika direktora Univerzitetskog kliničkog centra (UKC) i direktora Klinike za digestivnu hirurgiju svedoči o njegovoj stručnosti i liderstvu. 

Prof. dr. Goran Stanojević takođe se istakao kao profesor na Medicinskom fakultetu u oblasti hirurgije i anestezije, gde je doprineo oblikovanju budućih generacija medicinskih stručnjaka.

Njegov doprinos oblasti hirurgije prepoznat je i kroz članstvo u prestižnoj Srpskoj akademiji nauka. Takođe, njegova stručna ekspertiza obuhvata proktologiju, abdominalnu hirurgiju i opštu hirurgiju, gde se ističe po izuzetnim veštinama i pažljivom pristupu pacijentima.

Angažovanje na međunarodnim stručnim skupovima

Prof. dr. Stanojević redovno učestvuje na međunarodnim stručnim skupovima, što svedoči o njegovoj želji za stalnim usavršavanjem i praćenjem najnovijih dostignuća u medicinskoj nauci.

Članstvo u Udruženju Kolorektalnih Evropskih Hirurga dodatno naglašava njegovu međunarodnu prepoznatljivost i stručnost.

Jedan od istaknutijih momenata profesorove karijere bio je vođenje tima na sastanku Evropske Federacije za Kolorektalne Karcinome u Beču, gde je rukovodio sesijama i projektima u posebnoj oblasti kolorektalne hirurgije.

Međunarodni Simpozijum Koloproktologa – “Constantine’ day of coloproctology”

Najnovije angažovanje  prof. dr. Gorana Stanojevića ogleda se u ulozi predsednika organizacionog odbora petog Međunarodnog Simpozijuma koloproktologa – “Constantinovi dani”, zakazanog za 9. i 10. maj 2024. u Nišu. 

Njegova predanost organizaciji ovog događaja svedoči o želji da deli znanje i podstiče razmenu ideja među vrhunskim stručnjacima iz ove oblasti.

Prof. dr. Goran Stanojević ne samo da ostavlja trajan pečat u medicinskoj zajednici svojom stručnošću i liderstvom, već i inspiriše kolege i buduće generacije medicinskih stručnjaka širom sveta.

Profesor je profesionalno aktivan na Poliklinici Dr Nikolić na odeljenju Proktologije gde se bavi lečenjem i hirurškim intervencijama poremećaja povezanih sa završnim delom debelog creva i vaš je siguran izbor za sve kolorektalne probleme.