Icon

Dečija psihijatrija

Dečija i adolescentna psihijatrija predstavlja deo medicine koji se bavi dijagnozom, lečenjem i praćenjem psihijatrijskih poremećaja kod dece i adolescenata. 

Koncept dečije psihijatrije oblikovan je na osnovu dubinskog interdisciplinarnog istraživanja i primene naučnih saznanja iz pedijatrije, psihijatrije, neurologije i psihologije.

Dečiji psihijatri kroz svoje zahtevno i kompleksno obrazovanje stiču iskustvo i obučavaju se za rad sa adolescnetima i decom svih uzrasnih kategorija, od novorođenčadi do tinejdžera. 

Dečiji psihijatri pružaju podršku i razumevanje mladim osobama koje se susreću sa emocionalnim i psihološkim problemima i sa njima rade na pronalaženju rešenja za različite psihološke disfunkcije.

PREGLED KOD DEČIJEG PSIHIJATRA

Pregled dečijeg psihijatra se sastoji iz  procene psihičkog statusa deteta i zahteva puno  strpljenja i razumevanja od strane lekara. Pregled se sastoji iz sledećeg:

 • Intervju  sa detetom: Deca se dovode na pregled u pratnji roditelja ili odraslih osoba koje brinu o detetu. Intervju ima svoje specifičnosti u zavisnosti od uzrasne dobi deteta, često su poželjne dečije igračke ili pribor za crtanje koje služe da bi dete kroz igru ili crtanje predstavilo svoje konflikte. Intervju sa adolescentom izgleda drugačije, postavljaju se pitanja o porodičnom, školskom, interpersonalnim funkcionisanju, raspoloženju, dnevnim aktivnostima-ishrani, sportu, eventualnom vrsnjackom nasilju, suicidnosti.
 • Intervju sa porodicom: Članovi porodice ili odrasli koji su u pratnji deteta pružaju odgovore na pitanja o mogucim uzrocima poremećaja. Naročito je važno sagledavanje celokupne porodične dinamike i otkrivanje emocionalnih problema preostalih članova porodice.
 • Dijagnoza: Nakon sveobuhvatne i detaljne psihijatrijske opservacije i procene kljucnih aspekata psihomotornog razvoja deteta, dečiji psihijatar ce postaviti dijagnozu psihijatrijskog poremecaja na osnovu prisutnih simptoma, a koji zadovoljavaju kriterijume prema dijagnostičkim uputstvima važeće klasifikacije mentalnih poremecaja.
 • Plan lečenja: Nakon dijagnostikovanja, dečiji psihijatar predlaže metode lečenja koje u zavisnosti od težine simptomatologije i kvaliteta funkcionalnosti deteta mogu biti psihoterapijske/socioterapijske/psihofarmakoterapijske.

KADA JE POTREBNO DETE UPUTITI DEČIJEM PSIHIJATRU

Kada se dete suočava sa kašnjenjem u razvoju govora i jezika, motornih veština, socio-emocionalnog razvoja i saznajnih sposobnosti, to može predstavljati izazov kako za samog mališana, tako i za njegove roditelje i staratelje.

Poremećaji ponašanja dece

Promene u dotadašnjem funkcionisanju deteta, mogu se manifestovati ako je dete uplašeno, zabrinuto, tuzno ili pokazuje negativne emocije:

 • Postiže slabiji uspeh u skoli
 • Socijalno povlacenje/problemi u ostvarivanju socijalnih interakcija
 • Anksioznost ili depresija
 • Hiperaktivnost
 • Poremećaji ucenja
 • Traumatski dogadjaji
 • Poremećaji ishrane
 • Psihoticni poremećaji

Naš tim na čelu sa dr spec med Milicom Miljević stručno i profesionalno sagledava kompleksnu dinamiku dečijeg razvoja, pruza pomoć u prevazilaženju problema i podstice optimalni psihosocijlani razvoj dece i adolescenata.

Cene usluga dečije psihijatrije

Pregled neuropsihijatra cena

– 4000

Psihoterapija cena

– 4000

Pogledajte sve cene usluga dečije psihijatrije OVDE

Stručni tim

Spec. dr med. Milica Miljević

dečiji psihijatar