Dečija i adolescentna psihijatrija

Dečja i adolescentna psihijatrija predstavlja relativno novu i mladu naučnu oblast, koja počinje intenzivno da se razvija proteklih 50 godina.

Početkom 20.veka dečja psihijatrija progresivno stiče svoju autonomiju i stiče status zasebne medicinske discipline koja izučava i leči psihološke disfunkcije od samog rođenja pa do završetka puberteta, odnosno adolescencije. Oblikovana je naučnim dostignućima i  saznanjima iz  pedijatrije, psihijatrije, neurologije i psihologije.

Specifičnost se temelji na tome da se bavi detetom kao bićem u punom razvoju, još uvek nezrelim i posebno vulnerabilnim. Kako je dete u potpunosti zavisno od roditelja i drugih koji brinu o njemu             (ukoliko je porodica insuficijentna), upravo oni procenjuju psihološke teškoće i eventualnu neprilagođenost spoljnom svetu, te traže pomoć dečjeg psihijatra.

Dečji i adolescentni psihijatar procenjuje:

-odstupanja od očekivanog funkcionisanja tipičnih razvojnih sposobnosti (razvoj motornih veština, razvoj čula i saznajnih sposobnosti, razvoj govora i jezika, socio-komunikacijski i socio-emoiconalni razvoj, razvoj igre)

Utvrđuje prisustvo poremećaja kao što su:

-poremećaji iz spektra autizma

-ADHD

-poremećaji intelektualnog razvoja

-poremećaji razvoja govora i jezika

-razvojni poremećaji učenja

-poremećaji raspoloženja kod dece i adolescenata

-anksiozni poremećaji

-bihejvioralni poremećaji

-poremećaji ishrane

-psihotični poremećaji

Važno je razvoj shvatiti kroz multifaktorijalni pristup koji uzima u obzir interakciju bioloških, psiholoških i sociokulturnih uticaja na svim stadijumima razvoja i funkcionisanja. Novi terapijski pristupi se baziraju na sveobuhvatnom i holističkom pristupu lečenja mlade osobe i njegovog neposrednog okruženja (pružanje psihosocijalnih intervencija u porodici, psihoedukacija, razvojno praćenje, saradnja sa školom, psihoterapija, psihofarmakoterapija..)

Blagovremeno obraćanje za pomoć, te rano otkrivanje i otklanjanje simptoma/poremećaja, smanjuje posledice poremećaja/problema, stimuliše dalji psihosocijalni razvoj i jača kapacitete deteta za nova životna iskustva i izazove.

Stručni tim

Dr sci med Milica Miljević

dečiji i adolescentni psihijatar