Naš tim

Svi zaposleni
 • Svi zaposleni
 • Kardiologija
 • Kardiologija kod sportista
 • Kardiohirurgija
 • Antihipertenzivna ambulanta
 • Pulmologija
 • Bronhoskopija
 • Gastroenterologija
 • Gastroskopija
 • Kolonoskopija
 • Rektoskopija
 • Endokrinologija
 • Reumatologija
 • Hematologija
 • Nefrologija
 • Radiologija
 • Opšta hirurgija
 • Grudna hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • Proktologija
 • Urologija
 • Cistoskopija
 • Onkologija
 • Psihijatrija
 • Dečija psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Neurologija
 • Anesteziološka ambulanta
 • Analgosedacija
 • Nuklearna medicina
 • Hrono ishrana Dr Gifing
 • Kućno lečenje i medicinska nega
 • Medicinsko osoblje

Doktori

doktori

Spec. dr med. Predrag Nikolić

internista kardiolog

Kardiologija

doktori

Doc. dr Bojan Mladenović

gastroenterolog

Gastroenterologija

doktori

Spec. dr med. Bojan Ilić

grudni hirurg

Hirurgija

doktori

Doc. dr Saša Radenković

internista endokrinolog

Endokrinologija

doktori

Asist. dr sci. med. Zoran Damnjanović

vaskularni hirurg

Hirurgija

doktori

Spec. dr med. Dragan Stanojević

pneumoftiziolog

Pulmologija

doktori

Spec. dr med. Milica Miljević

dečiji psihijatar

Dečija psihijatrija

doktori

Spec. dr med. Milorad Pejčić

radiolog

Radiologija

doktori

Doc. dr Mlađan Golubović

anesteziolog

Anesteziologija

doktori

Spec. dr med. Nikola Vukašinović

neurolog

Neurologija

doktori

Mr sci dr Saša Ljubenković

onkolog

Onkologija

doktori

Prof. dr Milan Rančić

pulmolog

Pulmologija

doktori

Spec. dr med. Gordana Cvetković

radiolog

Radiologija

doktori

Prim. dr spec. med. Jozef Glasnović

internista kardiolog

Kardiologija

doktori

Doc. dr Miloš Stević

nuklearna medicina

Nuklearna medicina

doktori

Spec. dr med. Nemanja Nikolić

internista kardiolog

Kardiologija

Spec. dr med. Velimir Ilić

anesteziolog

Anesteziologija

Doc. dr Dušan Lazarević

psihijatar

Psihijatrija

Vladimir Bogosaljević

psiholog

Psihoterapija

Spec. dr med. Vesna Đorđević

pulmolog

Pulmologija

Spec. dr med. Vlado Skakić

reumatolog

Reumatologija

Dr sci. med Slađana Živković

urolog

Urologija

Prof. dr Goran Stanojević

hirurg – proktolog

Proktologija

Spec. dr med. Rastko Đorđević

vaskularni hirurg

Opšta hirurgija

Spec. dr med. Marija Marinković

internista kardiolog - pulmolog

Kardiologija

Dr med. Miljan Krstić

hirurg

Opšta hirurgija

Dr med. Tamara Nikolić

lekar na specijalizaciji

Gastroenterologija

Dr med. Lazar Nikolić

lekar na specijalizaciji

Gastroenterologija

Medicinsko osoblje

doktori

Med. tehničar Nebojša Filipović

medicinski tehničar

Medicinsko osoblje

doktori

Med. sestra Marija Radović

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

doktori

Med. sestra Ivana Mihajlović

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

doktori

Med. sestra Jovana Raketić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

doktori

Med. sestra Ivana Denić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

Med. sestra Snežana Nikolić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje