Naš tim

Svi zaposleni
 • Svi zaposleni
 • Kardiologija
 • Kardiologija kod sportista
 • Kardiohirurgija
 • Antihipertenzivna ambulanta
 • Pulmologija
 • Bronhoskopija
 • Gastroenterologija
 • Gastroskopija
 • Kolonoskopija
 • Rektoskopija
 • Endokrinologija
 • Reumatologija
 • Hematologija
 • Nefrologija
 • Radiologija
 • Opšta hirurgija
 • Abdominalna hirurgija
 • Grudna hirurgija
 • Vaskularna hirurgija
 • Proktologija
 • Urologija
 • Cistoskopija
 • Onkologija
 • Psihijatrija
 • Dečija psihijatrija
 • Psihoterapija
 • Neurologija
 • Anesteziološka ambulanta
 • Analgosedacija
 • Nuklearna medicina
 • Hrono ishrana Dr Gifing
 • Kućno lečenje i medicinska nega
 • Medicinsko osoblje

Doktori

doktor Spec. dr med. Predrag Nikolić

Spec. dr med. Predrag Nikolić

internista kardiolog

Kardiologija

doktor Doc. dr Bojan Mladenović

Doc. dr Bojan Mladenović

gastroenterolog

Gastroenterologija

doktor Spec. dr med. Bojan Ilić

Spec. dr med. Bojan Ilić

grudni hirurg

Grudna hirurgija

doktor Doc. dr Saša Radenković

Doc. dr Saša Radenković

internista endokrinolog

Endokrinologija

doktor Asist. dr sci. med. Zoran Damnjanović

Asist. dr sci. med. Zoran Damnjanović

vaskularni hirurg

Vaskularna hirurgija

doktor Spec. dr med. Dragan Stanojević

Spec. dr med. Dragan Stanojević

pneumoftiziolog

Pulmologija

doktor Spec. dr med. Milica Miljević

Spec. dr med. Milica Miljević

dečiji psihijatar

Dečija psihijatrija

doktor Spec. dr med. Milorad Pejčić

Spec. dr med. Milorad Pejčić

radiolog

Radiologija

doktor Doc. dr Mlađan Golubović

Doc. dr Mlađan Golubović

anesteziolog

Anesteziologija

doktor Spec. dr med. Nikola Vukašinović

Spec. dr med. Nikola Vukašinović

neurolog

Neurologija

doktor Mr sci dr Saša Ljubenković

Mr sci dr Saša Ljubenković

onkolog

Onkologija

doktor Prof. dr Milan Rančić

Prof. dr Milan Rančić

pulmolog

Pulmologija

doktor Spec. dr med. Gordana Cvetković

Spec. dr med. Gordana Cvetković

radiolog

Radiologija

doktor Prim. dr spec. med. Jozef Glasnović

Prim. dr spec. med. Jozef Glasnović

internista kardiolog

Kardiologija

doktor Doc. dr Miloš Stević

Doc. dr Miloš Stević

nuklearna medicina

Nuklearna medicina

doktor Spec. dr med. Nemanja Nikolić

Spec. dr med. Nemanja Nikolić

internista kardiolog

Kardiologija

Spec. dr med. Velimir Perić

anesteziolog

Anesteziologija

Doc. dr Dušan Lazarević

psihijatar

Psihijatrija

Vladimir Bogosaljević

psiholog

Psihoterapija

Spec. dr med. Vesna Đorđević

pulmolog

Pulmologija

Spec. dr med. Vlado Skakić

reumatolog

Reumatologija

Dr sci. med Slađana Živković

urolog

Urologija

Prof. dr Goran Stanojević

hirurg – proktolog

Saznaj više o doktoru

Proktologija

Spec. dr med. Rastko Đorđević

vaskularni hirurg

Opšta hirurgija

Spec. dr med. Marija Marinković

internista kardiolog - pulmolog

Kardiologija

Dr med. Miljan Krstić

hirurg na slecijalizaciji

Opšta hirurgija

Dr med. Tamara Nikolić

lekar na specijalizaciji

Gastroenterologija

Dr med. Lazar Nikolić

lekar na specijalizaciji

Gastroenterologija

Spec. dr med. Ilija Golubović

hirurg

Abdominalna hirurgija

Spec. dr. med. Emina Kostić

nefrolog

Nefrologija

Dr Jovanović Nenad

anesteziolog

Anesteziologija

Doc. dr Ivona Đorđević

Specijalista dečje hirurgije

Dečja hirurgija

Medicinsko osoblje

medicinsko osoblje

Med. tehničar Nebojša Filipović

medicinski tehničar

Medicinsko osoblje

medicinsko osoblje

Med. sestra Marija Radović

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

medicinsko osoblje

Med. sestra Ivana Mihajlović

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

medicinsko osoblje

Med. sestra Jovana Raketić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

medicinsko osoblje

Med. sestra Ivana Denić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje

Med. sestra Snežana Nikolić

medicinska sestra

Medicinsko osoblje