Icon

Dečja hirurgija

Šta je dečja hirurgija i šta obuhvata?

Dečja hirurgija bavi se lečenjem svih hirurških oboljenja kod dece, počev od terminske i prevremeno rođene dece do adolescenata uzrasta do 18 godina. 

U najranijem uzrastu dečja hirurgija se bavi lečenjem urođenih oboljenja organa i organskih sistema, da bi sa porastom deteta lečila oboljenja u sklopu razvojnih ili stečenih oboljenja. 

Broj i vrsta hirurških intervencija koje se izvode u dečjem uzrastu je veliki.

Koje su najčešće intervencije u dečjoj hirurgiji?

Najčešće intervencije u dečjem uzrastu su operacije:

  • preponske kile
  • nespuštenog testisa
  • fimoze
  • operacija slepog creva
  • prelomi koji zahtevaju hirurško lečenje
  • opekotine
  • ekscizije mekotkivnih promena (fibromi, lipomi, mladeži)
  • incizije i drenaže apscesa, prominentnih ušnih školjki i slično.

Razlika između dečje i hirurgije za odrasle

Velika je razlika u hirurškom lečenju i pristupu kod dece u odnosu na odrasle.

Deca nisu mali ljudi.

Građa njihovog tela kao i kompenzatorni mehanizmi bitno se razlikuju od odraslih. 

dečja hirurgija

S druge strane, najveći broj dece uglavnom dolazi zdravo na hiruršku intervenciju bez komorbiditeta, što značajno olakšava izvođenje anestezije, i ubrzava postoperativni tok i oporavak. 

Logično, deca imaju veoma veliki strah  kako od doktora i hospitalizacije tako i zbog izvođenja hirurške intervencije te je pre odlaska na intervenciju neophodno “pripremiti” dete za intervenciju. 

Vrlo često neadekvatna psihološka priprema kod deteta otežava uvođenje pacijenta i u anesteziju i stvara ogroman strah.

Uloga anesteziologa u operacijama dece

Uloga anesteziologa i preoperativna priprema deteta su od ogromnog značaja za bezbedno i uspešno  izvođenje hirurške intervencije. 

Panel analize koje se rutinski rade pre uvođenja svakog pacijenta u anesteziju su skrining koji može ukazati na poremećaje u funkciji pojedinih organa i organskih sistema. 

Ukoliko panel ovih osnovnih analiza ukaže na abnormalnosti treba se usmeriti da detaljnim pretragama i pacijenta ne uvoditi u anesteziju do konačnog definisanja i lečenja  problema. 

Izuzetno, u slučaju stanja koje direktno ugrožavaju život pacijenta treba raditi hitnu anesteziju i hiruršku intervenciju.

Uloga roditelja u dečjoj hirurgiji

Roditelji ili staratelji su bitan deo tima koji učestvuje u pripremi za hiruršku intervenciju. 

Psihološka priprema i razgovori trebalo bi da se obave sa decom koja razumeju neophodnost potrebe izvođenja hirurške intervencije. 

To značajno može smanjiti njihovu strah i anksioznost. 

U slučaju novorođenčeta, odojčeta i male dece neophodno je obezbediti stalno prisustvo roditelja ili staraoca uz dete kako bi se dete osećalo “zaštićeno”.

Cene usluga

U nastavku možete pogledati koje sve intervencije izvodimo u okviru dečje hirurgije na Poliklinici Dr Nikolić, kao i zašto se izdvajamo po pristupačnosti cena:

Pregled specijaliste dečje hirurgije

– 5000

Kontrolni pregled do 14 dana

– 3000

Previjanje manje regije

– 2000

Previjanje veće regije

– 3500

Incizija

– 3500

Incizija i drenaža manja

– 5000

Incizija i drenaža veća

– 9000

Zbrinjavanje i obrada povreda i rana

– 2000-10 000

Papilomi na koži

– 20 000

Fibromi

– 20 000

Lipomi

– 20 000

Pigmentni nevusi

– 22 000

Incizija apscesa

– 12 000

Doc. Dr Ivona Đorđević

Specijalista dečje hirurgije