Icon

Kardiologija kod sportista

Jednom pregled, nikad defibrilator

Sportska medicina je multidisciplinarna grana medicine kojoj je cilj očuvanje zdravlja učesnika u sportu i fizičkim aktivnostima, na prvom mestu kroz prevenciju, ali i kroz terapiju i rehabilitaciju povrede.

Kompletna morfološka i funkcionalna procena KVS – kardiološki pregled, EKG, ehokardiografski pregled, test fizičkog opterećenja, stres eho test, kontinuirani dinamski elektrokardiogram Holter monitoring 24-96 sati.

Usluge

Kompletna morfološka i funkcionalna procena KVS

  • Uvid i procena svih morfoloških struktura srca.
  • Procena funkcionalnog kapaciteta kardiovaskularnog sistema.
  • Procena bavljenja individualnim i timskim oblicima sportskih aktivnosti.
  • Određivanje modaliteta sportske aktivnosti.
  • Bavljenje statičkim i dinamičkim sportskim aktivnostina.
  • Procena bezbednog nivoa rekreativnih sportskih aktivnosti.
  • Procena individualnih, timskih, kao i rekreativnih takmičarskih sportskih aktivnosti kod osoba sa komorbiditetima (pridruženih bolesti)

Stručni tim

Dr sci med Predrag Nikolić

internista kardiolog

Prim Dr sci med Jozef Glasnović

internista kardiolog

Dr sci med Nemanja Nikolić

Dr sci med Marija Marinković