Icon

Kardiologija

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija. Tim kardiologa Poliklinike Dr Nikolić bavi se prevencijom, dijagnostikom koja uključuje test fizičkim opterećenja, ultrazvuk srca sa Color dopplerom i lečenjem kardiovaskularnih poremećaja.

USLUGE

PREGLED KARDIOLOGA

Pregled obuhvata:

 • anamnezu – razgovor lekara-specijaliste sa pacijentom o tegobama
 • fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje krvnog pritiska)
 • ekg- registrovanje električne stabilnosti srca
 • savet i preporuku za dalje lečenje ili predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici

Kada treba obaviti pregled kod interniste kardiologa:

 • ukoliko imate bol u grudima, u stanju mirovanja ili pri fizičkom naporu (stezanje, pritisak, navaljen teret na grudi)
 • osećaj lupanja srca, osećaj brzog srčanog rada, osećaj nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, ne možete da spavate na niskom uzlavlju zbog gušenja
 • nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

EKG ( Elektrokardiogram)

Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se  registruje električna aktivnost srca. Snimanje traje 2 ili više minuta, rezultat je dostupan odmah.

Cilj dijagnostike:

 • dijagnostika poremećaja srčanog ritma – aritmija
 • dijagnostika ishemije srčanog mišića

Ultrazvuk srca – ehokardiografija

Ultrazvučni pregled srca- ehokardiografija je neinvazivna i  potpuno bezbolna, bezbedna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i  velikih krvnih sudova srca.

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanja bolesti srčanih zalistaka
 • otkrivanje oštećenja srčanog  mišića (ožiljak nakon srčanog udara)
 • otkrivanje smanjene pokretljivosti ili nepokretljivost dela srčanog mišića kao posledica smanjene ishranjenosti ili neishranjenosti zidova srčanog mišića
 • otkrivanje zapaljenja srčanog mišića  (miokarditisa)
 • otkrivanje zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa)
 • otkrivanje bolesti  velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji  (plućna embolija)

24H HOLTER monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata)/ dva dana (48 sata).

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera

48H HOLTER monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani  ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata)/ dva dana (48 sata).

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera.

TELEMETRIJSKI holter monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani  ritam 3-5 dana u kontinuitetu i koji u svakom momentu ima vezu sa serverima na bazičnoj klinici. Lekar u svakom trenutku može da pogleda vaš ekg zapis i na osnovu toga momentalno da predlog terapije.

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera.

Ergometrija (TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM)

Test fizičkim opterećenjem-ergometrija je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju pri povećanoj potrebi, odnosno u fizičkom naporu. Tokom testa se prati srčana aktivnost na EKG-u, u fazama tetsa i u fazi odmora kao i vrednosti krvng pritisaka u fazama testa i u fazi odmora. Test se izvodi na maksimalno bezbednoj traci Tredmill.

Cilj dijagnostike:

 • rano otkrivanja koronarne bolesti
 • vredsti krvnog pritiska u fizičkom naporu
 • praćenja efikasnosti terapije
 • određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za Ergo test

Potrebno je da se 24 sata pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

Stres ehokardiografija

Test fizičkim opterćenjem + Ultrazvučni pregled srca tokom trajanja testa

Stres ehokardiografija je značajna neinvanzivna metoda za dijagnozu koronarne bolesti. Tokom testa se prati srčana aktivnost na EKG-u, u fazama tetsa i u fazi odmora kao i vrednosti krvng pritisaka u fazama testa i u fazi odmora. Tokom testa ehokardiografista, ultrazukom prati kinetiku-ishranu zidova srčanog mišića. Test se izvodi na maksimalno bezbednoj traci Tredmill. Tokom testa ehokardiografista, ultrazukom prati kinetiku-ishranu zidova srčanog mišića.

Cilj dijagnostike:

 • rano otkrivanja koronarne bolesti
 • vrednosti krvnog pritiska u fizičkom naporu
 • praćenja efikasnosti terapije
 • određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za stres-ehogardiografiju

Potrebno je da se 24 sati pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA – PROCENA ZA KARDIOHIRURŠKU OPERACIJU

Kardiohiruške intervencije kod velikog broja bolesnika omogućavaju gubitak simptoma, poboljšanje funkcionalnog stanja i značajno duže preživljavanje. Od presudnog značaja je pravovremeno uputiti pacijenta na hirušku intervenciju.

Cilj ultrazvučne dijagnostike:

 • procena funcije leve komore
 • segmentna kinetika zidova leve komore
 • morfološka i funkcionalna ispitivanja srčanih zalistaka

Proces:

 • ordinirajući lekar (kardiolog)
 • dijagnostičke procedure (ekg, ekspertski ultrazvučni pregled srca)
 • kardiohiruški konzilijum
 • odluka o kardiohiruškoj intervenciji, vrsta i stepen hitnosti.

Stručni tim

Dr sci med Predrag Nikolić

internista kardiolog

Prim Dr sci med Jozef Glasnović

internista kardiolog

Dr sci med Nemanja Nikolić

internista kardiolog

Dr sci med Marija Marinković

internista kardiolog-pulmolog