Icon

Kardiologija

Kardiologija predstavlja granu interne medicine čiji je glavni cilj sprečavanje i lečenje oboljenja srca i krvnih sudova, koje su u savremenom dobu prepoznate kao najčešće bolesti modernog čoveka. Naš stručni tim kardiologa u Poliklinici Dr. Nikolić posvećen je preventivi i edukaciji pacijenata kao i kompletnoj dijagnostici koja obuhvata: klinički pregled kardiologa,  EKG srca, ultrazvuk srca sa Color Doppler-om, holter monitoring, test fizičkim opterećenjem i lečenju različitih kardiovaskularnih bolesti.

USLUGE KARDIOLOGA

PREGLED KARDIOLOGA

Pregled Kardiologa obuhvata

:
 • Anamnezu – razgovor lekara-specijaliste sa pacijentom o tegobama i životnim navikama
 • Fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju odnosno opipavanje bolnih tačaka, auskultaciju što u praksi znači osluškivanje upotrebom stetoskopa-slušalica, merenje krvnog pritiska itd.)
 • EKG srca – ili elektrokardiogram koji prikazuje registrovanje električne stabilnosti srca
 • Savet i preporuku za dalje lečenje ili predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici

Kada je vreme da posetite kardiologa

:
 • Ukoliko imate bol u grudima, u stanju mirovanja ili pri fizičkom naporu (stezanje, pritisak, navaljen teret na grudi)
 • Kada osetite bol koji se iz grudi širi ka levoj ruci ali i kada se bol širi ka vratu i glavi, može biti predznak za srčani udar
 • Osećaj lupanja srca ili ubrzanog srčanog rada, kao i nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • Gušenje, ne možete da spavate na niskom uzglavlju zbog gušenja odnoso kada vam se tokom spavanja javlja hrkanje koje izgleda kao davljenje
 • Nesvesticu, vrtoglavicu, gubljenje ravnoteže
 • Oticanje potkolenica i zglobova
 • Ostali simptomi koji mogu ukazivati na srčani udar: uporni kašalj (ukoliko već imate srčano oboljenje), preznojavanje ili hladan znoj

EKG SRCA

EKG ili elektrokardiogram predstavlja vizualni prikaz električne aktivnosti srca i koristi se za brzu indetifikaciju promena koje nastaju tokom srčanog rada. Ceo proces dijagnostike je brz i potpuno bezbolan. 

Ekg pregled srca je neinvazivna metoda što znači da nema potrebe za prodiranjem u telo pacijenta ili oštećenja kože ili tkiva. 

Kompletan pregled je izuzetno brz i obično se završava za samo 2 do 3 minuta, što je od ključnog značaja jer omogućava trenutno dostupne rezultate. Naši stručnjaci će odraditi tumačenje EKG-a srca i proceniti rezultate i odmah vam preporučiti odgovarajuću terapiju.

Cilj dijagnostike i  

šta pokazuje ekg srca

:
 • Identifikaciju aritmija – što pomaže u određivanju terapije
 • Procenu srčanog ritma i broj otkucaja srca kako bi se utvrdilo da li srce ima pravilan ritam
 • Otkrivanje ishemije – nedostatak kisenioka u tkivima srčanog mišića
 • Procenu prethodnih oštećenja ili srčanih udara

ULTRAZVUK SRCA – EHOKARDIOGRAFIJA

Kao i EKG srca i ultrazvuk srca takođe predstavlja neinvazivnu i potpuno bezbolnu metodu dijagnostike kojom se analizira rad srca i velikih krvnih sudova. Osim toga, ultrazvuk je važan jer se koristi i za vizualizaciju i procenu strukture i funckije srca što je važno jer može ispitati srčane šupljine, zalistke, srčane zidove i druge strukture.

Evo šta sve pokazuje 

nalaz ultrazvuk-a srca

:
 • otkrivanje bolesti srčanih zalistaka
 • otkrivanje oštećenja srčanog  mišića (ožiljak nakon srčanog udara)
 • otkrivanje smanjene pokretljivosti ili nepokretljivost dela srčanog mišića kao posledica smanjene ishranjenosti ili neishranjenosti zidova srčanog mišića
 • otkrivanje zapaljenja srčanog mišića  (miokarditisa)
 • otkrivanje zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa)
 • otkrivanje bolesti  velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji  (plućna embolija)

Osim toga, kardiolozi i lekari specijaliste interne medicine često koriste ultrazvuk srca kako bi pratili razvoj pacijenata sa poznatim srčanim problemima kako bi utvrdili napredak bolesti i efekat terapije ali i kako bi se pripremili za hirurške intervencije.

HOLTER SRCA

Holter srca je mali medicinski uređaj koji se postavlja na grudima pacijenata i koristi za neprekidno praćenje električne aktivnosti srca (EKG), tokom odeđenog vremenskog perioda. Holter EKG se koristi kako bi se pratio rad srca u svakodnevnim situacijama i tokom uobičajenih aktivnosti. Pacijentima se preporučuju da vode evidenciju aktivnosti koje su vršili u toku dana, što kasnije pomaže kardiolozima i internistima da detektuju moguće poremećaje srčanog ritma ili druge nepravilnosti koje možda ne bi bile vidljive na standardnom EKG-u.

Holter monitoring može biti:

 • Holter EKG 24H

 • Holter EKG 48H

Šta pokazuje holter srca

 • promene srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera.

Ovde možete pročitati više o tome šta je Kako izgleda i šta je holter srca, kako se postavlja na telo pacijenta i čemu služi? (blog post)

TELEMETRIJSKI HOLTER

Telemetrijski Holter monitoring EKG-a je modernija i naprednija verzija standardnog Holter monitoringa. Ovaj sistem omogućava da se rezultati električne aktivnosti srca prate bez prestanka, ali je razlika u tome što se podaci šalju putem bežične telemetrije ili mobilne mreže na udaljeni računar ili monitor, omogućavajući praćenje u datom trenutku i analizu kardiologa i stručnjaka internista čak i izvan klinike.

Rezultati telemetrijskog holtera daju tačnije rezultate u odnosu na holtere sa elektrodama, jer je veza između uređaja i računara bežična i zato što se promene i poremećaji srčanog ritma prate u datom trenutku, što samim tim znači da se dobijaju precizniji podatci.

TEST OPTEREĆENJA SRCA ERGOMETRIJA

Ergometrija

predstavlja metodu i test fizičkog opterećanja u kojem se proverava sposobnost srca da održi adekvatnu cirkulaciju krvi tokom povećane fizičke aktivnosti. Tokom testa opterećanja vrši se analiza i monitoring aktivnosti na EKG-u kako bi se dobili precizni rezultati kako za vreme izuzetne fizičke aktivnosti tako i u fazi odmora. Osim toga, radi se i merenje vrednosti krvnog pritiska u obe faze.

Test se sprovodi ubrzanim hodom na Tredmil traci za trčanje uz poseban naglasak na bezbednost pacijenata. Pacijent tokom testa prati ritam trake brzim hodom.

Test fizičkog opterećenja

Zašto je važan?

 • za rano otkrivanja koronarne arterijske bolesti ili srčane aritmije
 • za pacijente koji imaju srčani pejsmejker značajan je jer pokazuje praćenje njihovih performansi i sigurnosti tokom fizičkog napora.
 • jer pokazuje ishranu srčnanog mišića i vrednosti krvnog pritiska tokom fizičkom naporu i u fazi odmora
 • praćenja efikasnosti terapije, u slučaju potrebe za promenom terapije ili hirurškom intervencijom
 • za određivanje stepena bezbedne fizičke aktivnosti i utvrđivanje granica fizičkog napora

Ergo test

Šta obuhvata i kako se pripremiti:

Preporučuje se prestanak uzimanja lekova iz klase Beta-blokatora i/ili lekova iz klase Antagonista kalcijuma najmanje 24 sata pre izvođenja testa, osim ako lekar nije drugačije preporučio. Sve savete dobićete direknto od medicinskog osoblja.

STRES EHOKARDIOGRAFIJA

Stres ehokardiografija

, takođe poznata kao stres ehokardiogram ili stresni test sa ehokardiografijom je metoda koja pruža dobijanje detaljnih analiza srca i procenu strukture srčanog mišića i funkcije tokom fizičkog napora.

Stres hokardiografija je korisna za postavljanje dijagnoza srčanih bolesti, praćenje srčanih poremećaja i procenu srčane funkcije.

Ehokardiografija srca

Zašto je važna?

 • jer pomaže u ranom otkrivanja koronarne bolesti
 • omogućava preciznu vizualizaciju i procenu srčane strukture i funkcije
 • identifikuje vrednosti krvnog pritiska u fizičkom naporu
 • korisna je za praćenja efikasnosti terapije za pacijente koji imaju postojeće srčane probleme
 • određuje stepen fizičke aktivnosti i granice fizičkog napora
 • pomaže hirurzima da precizno planiraju i izvedu operacije.

Priprema za stres-ehogardiografiju:

Takođe, preporučuje se prestanak uzimanja lekova iz klase Beta-blokatora i/ili lekova iz klase Antagonista kalcijuma najmanje 24 sata pre izvođenja testa, osim ako lekar nije drugačije preporučio. Sve savete dobićete direknto od medicinskog osoblja.

EKSPERTSKI ULTRAZVUK SRCA

PROCENA ZA KARDIOHIRURŠKU OPERACIJU

Kardiohirurške operacije često omogućavaju pacijentima da poboljšaju ili povrate svoju sposobnost i funkcionalnost, ali je od izuzente važnosti da pre bilo kakve intervencije pacijent prođe kroz kompletnu proceduru dijagnostike i ispitivanja.

Ekspertski ultrazvučni pregled srca za procenu pre kardiohirurške operacije je specijalizovani pregled srca putem ultrazvuka koji se izvodi kako bi se detaljno procenila srčana anatomija i funkcija pre nego što pacijent podvrgne kardiohirurškoj intervenciji. Ovaj pregled je od ključnog značaja kako bi se osiguralo da su svi parametri srčanog zdravlja pacijenta ocenjeni i razmotreni pre operacije, čime se potencijalno obezbeđuje najbolji mogući ishod operacije.

Cilj ultrazvučne dijagnostike:

 • procena funcije leve komore
 • segmentna kinetika zidova leve komore
 • morfološka i funkcionalna ispitivanja srčanih zalistaka

Proces pre kardiološke intervencije:

 • aktivnosti lekara (kardiolog)
 • dijagnostičke procedure (EKG srca, ekspertski ultrazvučni pregled srca)
 • kardiohiruški konzilijum
 • odluka o kardiohiruškoj intervenciji, vrsta i stepen hitnosti.

Cene kardioloskih usluga u nasoj ordinaciji:

Kardioloski pregled cena

– 4000

Kardiološki pregled sa monitoringom EKG

– 5000

Ultrazvuk srca cena

– 3500

Eho stres cena

– 7500

Holter ekg 24h cena

– 3500

Holter ekg 48h cena

– 5500

Telemetrijski EKG cena

– 3000

Test opterecenja cena

– 3800

Pogledajte sve cene kardioloških usluga OVDE

Stručni tim

Spec. dr med. Predrag Nikolić

internista kardiolog

Prim. dr spec. med. Jozef Glasnović

internista kardiolog

Spec. dr med. Nemanja Nikolić

internista kardiolog

Spec. dr med. Marija Marinković

internista kardiolog - pulmolog