Icon

Kardiologija

Kardiologija je oblast interne medicine koja se bavi prevencijom i lečenjem bolesti srca i krvnih sudova koje su najučestalije bolesti modernog doba, a verovatno jedna od najpoznatijih bolesti je hipertenzija. Tim kardiologa Poliklinike Dr Nikolić bavi se prevencijom, dijagnostikom koja uključuje test fizičkim opterećenja, ultrazvuk srca sa Color dopplerom i lečenjem kardiovaskularnih poremećaja.

USLUGE

PREGLED KARDIOLOGA

Pregled obuhvata:

 • anamnezu – razgovor lekara-specijaliste sa pacijentom o tegobama
 • fizikalni pregled (inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje krvnog pritiska)
 • ekg- registrovanje električne stabilnosti srca
 • savet i preporuku za dalje lečenje ili predlog o eventualnoj dodatnoj dijagnostici

Kada treba obaviti pregled kod interniste kardiologa:

 • ukoliko imate bol u grudima, u stanju mirovanja ili pri fizičkom naporu (stezanje, pritisak, navaljen teret na grudi)
 • osećaj lupanja srca, osećaj brzog srčanog rada, osećaj nepravilnog srčanog rada, pauza u srčanom radu
 • gušenje, ne možete da spavate na niskom uzlavlju zbog gušenja
 • nesvesticu, vrtoglavicu
 • oticanje potkolenica

EKG ( Elektrokardiogram)

Elektrokardiogram (EKG) je grafički zapis električne aktivnosti srca. Brza, bezbolna i neinvazivna metoda kojom se  registruje električna aktivnost srca. Snimanje traje 2 ili više minuta, rezultat je dostupan odmah.

Cilj dijagnostike:

 • dijagnostika poremećaja srčanog ritma – aritmija
 • dijagnostika ishemije srčanog mišića

Ultrazvuk srca – ehokardiografija

Ultrazvučni pregled srca- ehokardiografija je neinvazivna i  potpuno bezbolna, bezbedna dijagnostička metoda kojom se obavlja pregled srca i  velikih krvnih sudova srca.

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanja bolesti srčanih zalistaka
 • otkrivanje oštećenja srčanog  mišića (ožiljak nakon srčanog udara)
 • otkrivanje smanjene pokretljivosti ili nepokretljivost dela srčanog mišića kao posledica smanjene ishranjenosti ili neishranjenosti zidova srčanog mišića
 • otkrivanje zapaljenja srčanog mišića  (miokarditisa)
 • otkrivanje zapaljenja srčanih zalistaka (endokarditisa)
 • otkrivanje bolesti  velikih krvnih sudova srca, prisustva krvnih ugrušaka u plućnoj arteriji  (plućna embolija)

24H HOLTER monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata)/ dva dana (48 sata).

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera

48H HOLTER monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani  ritam. Snimanje traje jedan dan (24 sata)/ dva dana (48 sata).

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera.

TELEMETRIJSKI holter monitoring EKG-a

Holter je mali, nosivi uređaj koji beleži kontinuirani srčani  ritam 3-5 dana u kontinuitetu i koji u svakom momentu ima vezu sa serverima na bazičnoj klinici. Lekar u svakom trenutku može da pogleda vaš ekg zapis i na osnovu toga momentalno da predlog terapije.

Cilj dijagnostike:

 • otkrivanje promena srčanog ritma (ubrzan srčani rad, usporen srčani rad, pauze u srčanom radu)
 • otkrivanje poremećaja srčanog ritma
 • otkrivanje ishemije srčanog mišića pri većoj srčanoj frekvenci
 • praćenje rada pejsmejkera.

Ergometrija (TEST FIZIČKIM OPTEREĆENJEM)

Test fizičkim opterećenjem-ergometrija je metoda kojom se proverava koronarna rezerva odnosno snabdevenost srca krvlju pri povećanoj potrebi, odnosno u fizičkom naporu. Tokom testa se prati srčana aktivnost na EKG-u, u fazama tetsa i u fazi odmora kao i vrednosti krvng pritisaka u fazama testa i u fazi odmora. Test se izvodi na maksimalno bezbednoj traci Tredmill.

Cilj dijagnostike:

 • rano otkrivanja koronarne bolesti
 • vredsti krvnog pritiska u fizičkom naporu
 • praćenja efikasnosti terapije
 • određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za Ergo test

Potrebno je da se 24 sata pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

Stres ehokardiografija

Test fizičkim opterćenjem + Ultrazvučni pregled srca tokom trajanja testa

Stres ehokardiografija je značajna neinvanzivna metoda za dijagnozu koronarne bolesti. Tokom testa se prati srčana aktivnost na EKG-u, u fazama tetsa i u fazi odmora kao i vrednosti krvng pritisaka u fazama testa i u fazi odmora. Tokom testa ehokardiografista, ultrazukom prati kinetiku-ishranu zidova srčanog mišića. Test se izvodi na maksimalno bezbednoj traci Tredmill. Tokom testa ehokardiografista, ultrazukom prati kinetiku-ishranu zidova srčanog mišića.

Cilj dijagnostike:

 • rano otkrivanja koronarne bolesti
 • vrednosti krvnog pritiska u fizičkom naporu
 • praćenja efikasnosti terapije
 • određivanja stepena bezbedne fizičke aktivnosti.

Priprema za stres-ehogardiografiju

Potrebno je da se 24 sati pre izvodjenja testa prekine sa uzimanjem lekova iz grupe Beta-blokatora (Presolol, Prinorm, Propranolol, Dilatrend, Karvedilol, Concor, Nebilet, Binevol, Biprez, Karvedilol, Milenol i dr) i/ili iz grupe Antagonista kalcijuma (Nifelat, Amlodipin, Norvasc, Vazotal, Plendil i dr) ukoliko nije drugačije savetovano.

EKSPERTSKI ULTRAZVUČNI PREGLED SRCA – PROCENA ZA KARDIOHIRURŠKU OPERACIJU

Kardiohiruške intervencije kod velikog broja bolesnika omogućavaju gubitak simptoma, poboljšanje funkcionalnog stanja i značajno duže preživljavanje. Od presudnog značaja je pravovremeno uputiti pacijenta na hirušku intervenciju.

Cilj ultrazvučne dijagnostike:

 • procena funcije leve komore
 • segmentna kinetika zidova leve komore
 • morfološka i funkcionalna ispitivanja srčanih zalistaka

Proces:

 • ordinirajući lekar (kardiolog)
 • dijagnostičke procedure (ekg, ekspertski ultrazvučni pregled srca)
 • kardiohiruški konzilijum
 • odluka o kardiohiruškoj intervenciji, vrsta i stepen hitnosti.

Stručni tim

Dr sci med Predrag Nikolić

internista kardiolog

Prim Dr sci med Jozef Glasnović

internista kardiolog

Dr Nemanja Nikolić

Dr Marija Marinković