Icon

Neurologija

Neurologija je medicinska specijalnost koja se bavi proučavanjem i lečenjem bolesti i poremećaja nervnog sistema. Neurologija se fokusira na sve aspekte nervnog sistema, koji je od suštinskog značaja za funkciju celog tela.

Nervni sistem

Kada kažemo da je od suštinskog značaja, to je tako zato što je nervni sistem složen i vitalan aspekt ljudskog tela koji obuhvata centralni nervni sistem, koji se sastoji od mozga i kičmene moždine, i periferni nervni sistem koji čine nervi koji se šire po celom telu. 

Ova dva sistema rade zajedno kako bi regulisali i kontrolisali različite telesne funkcije. 

Centralni nervni sistem igra centralnu ulogu u kontroli osnovnih telesnih procesa kao što su disanje, srčana aktivnost, kretanje mišića, govor, čula (vid, sluh, dodir, miris), emocionalne reakcije, pamćenje i mnogih drugih vitalnih aspekta. Neurolozi proučavaju anatomiju, fiziologiju i funkciju nervnog sistema kako bi razumeli i tretirali različite poremećaje i bolesti povezane s tim sistemom.

Najčešće bolesti nervnog sistema

Zbog velike složenosti i osteljivosti, nervni sistem je podložan velikom broju bolesti i poremećaja. Evo samo nekih od njih:

 • Glavobolje

  Uključuju tenzijske glavobolje, migrene i klaster glavobolje. Ovi poremećaji često uzrokuju jake bolove u glavi i nelagodnost. Glavobolje se ne mogu isključivo vezivati za bolesti nervnog sistema, ali svakako mogu biti jedan od faktora.
 • Epilepsija

  Epilepsija je neurološki poremećaj koji uzrokuje periodične napade usled neuravnoteženih električnih aktivnosti u mozgu. Napadi mogu manifestovati kao gubitak svesti, grčenje ili neobično ponašanje. Lečenje uključuje lekove, hirurške zahvate ili alternativne terapije kako bi se kontrolisali napadi i omogućio normalan život.
 • Parkinsonova bolest

  Neurološki poremećaj koji utiče na pokretljivost i kontrolu mišića. Ova bolest obično uzrokuje tremor, usporenost pokreta i gubitak motoričke sposobnosti. Lečenje Parkinsonove bolesti obuhvata lekove i terapijske pristupe kako bi se ublažili simptomi i poboljšao kvalitet života pacijenata.
 • Multipla skleroza

  Autoimuna bolest koja uzrokuje oštećenje omotača nervnih vlakana, što može rezultovati različitim neurološkim simptomima, uključujući slabost mišića, koordinacione probleme, poremećaje vida i umor.
 • Alzheimerova bolest

  Ovo je progresivna bolest koja dovodi do gubitka pamćenja, kognitivnih funkcija i sposobnosti za svakodnevne aktivnosti.
 • Moždani udar

  Moždani udar nastaje kada je snabdevanje krvlju mozga prekinuto ili smanjeno, što može izazvati oštećenje mozga.
 • Neuropatija

  Neuropatija se odnosi na oštećenje perifernih nerava i može uzrokovati simptome poput trnjenja, gubitka osećaja i bolova.
 • Multipli mielom

  Ovo je maligni krvni poremećaj koji se karakteriše nekontrolisanim rastom i širenjem malignih plazma ćelija u koštanoj srži.
 • Autizam

  Autizam je poremećaj razvoja koji utiče na socijalne interakcije, komunikaciju i ponašanje.
 • ADHD (sindrom hiperaktivnosti i pažnje)

  ADHD je često dijagnostikovan poremećaj koji utiče na pažnju, impulsivnost i hiperaktivnost.

Dijagnostika neuroloških oboljenja

Dijagnostika neuroloških oboljenja zahteva niz različitih postupaka i testova kako bi se identifikovala priroda, prisustvo i ozbiljnost problema u nervnom sistemu. Početni korak u procesu dijagnoze obično uključuje detaljan klinički pregled, tokom kojeg lekar razgovara sa pacijentom kako bi razumeo njegove simptome, istoriju bolesti i druge relevantne informacije. 

Osim toga, izvodi se fizički pregled koji obuhvata testiranje osećaja, ravnoteže, koordinacije i refleksa kako bi se identifikovale potencijalne abnormalnosti u funkciji nervnog sistema.

Nakon kliničkog pregleda, lekar može naručiti niz dodatnih testova, uključujući neurološke testove koji ocenjuju specifične aspekte funkcije nervnog sistema, kao što su vid, slušanje i motoričke sposobnosti. 

Pored toga, snimanje mozga i kičmene moždine pomaže u dobijanju detaljnih slika nervnog sistema i identifikaciji različitih abnormalnosti poput tumora, povreda i zapaljenja. 

Elektrofiziološki testovi, poput EMG i EP, mere električnu aktivnost mišića i nervnih puteva i često se koriste za procenu neuromišićnih poremećaja. 

Laboratorijski testovi krvi doprinose otkrivanju infekcija, upala i metaboličkih poremećaja koji mogu uticati na nervni sistem. 

U retkim slučajevima, biopsija mozga ili kičmene moždine može biti neophodna za postavljanje precizne dijagnoze.

Kroz pažljivo izvođenje ovih dijagnostičkih koraka, neurolozi su u mogućnosti da postave tačnu dijagnozu i pruže odgovarajući tretman za neurološka oboljenja.

Značaj edukacije i prevencije

Edukacija o prevenciji neuroloških poremećaja igra ključnu ulogu u očuvanju zdravlja nervnog sistema. Promocija zdravog načina života, redovnih medicinskih pregleda i osvešćivanje ljudi o faktorima rizika može smanjiti pojavu neuroloških bolesti i poremećaja. 

Ranom dijagnozom i pravovremenom reakcijom, mnoge bolesti nervnog sistema mogu se efikasnije tretirati, poboljšavajući kvalitet života pacijenata.

Kod nas možete odraditi preventivni pregled, a naš stručni tim na čelu sa Spec. dr med. Nikolom Vukašinovićem pobrinuće se da, ukoliko je potrebno, dobijete tačnu i preciznu dijagnozu i plan lečenja.

Cene neuroloških pregleda

Pregled neurologa cena

– 5000

Dopler krvnih sudova vrata cena

– 4000

Pogledajte sve cene neuroloških pregleda OVDE

Stručni tim

Spec. dr med. Nikola Vukašinović

neurolog