Icon

Neurologija

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga, kičmene moždine, perifernog nervnog sistema i mišića. Neurološke bolesti su česte. Većina bolesnika sa neurološkim simptomima se pre javljaju internisti i lekaru opšte medicine nego neurologu.

Najčešće bolesti nervnog sistema: epileptički napadi i epilepsija, cerebrovaskularne bolesti, alzheimerova bolest, demencije, parkinsovona bolest, ataksije, amiotrofična lateralna skleroza, poremećaj autonomnog sistema…

Dijagnostika glavobolja:

 1. Neurološki pregled: ispitivanje stanja svesti, provera osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera.
 2. Laboratorijska ispitivanja: KKS, SE, CRP, ALT, AST, UREA, KRETAININ, NA, K, GLUKOZA
 3. COLOR DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA
 4. MR MOZGA
 5. EEG
 6. TEST INTOLERANCIJE NA NUTRITIVNE ALERGENE
 7. TERAPIJA

Dijagnostika vrtoglavica:

 1. Neurološki pregled: ispitivanje stanja svesti, provera osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera.
 2. Laboratorijska ispitivanja: KKS, SE, CRP, ALT, AST, UREA, KRETAININ, NA, K, GLUKOZA
 3. COLOR DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA
 4. MR MOZGA
 5. Pregled otorinolaringologa
 6. TEST INTOLERANCIJE NA NUTRITIVNE ALERGENE
 7. TERAPIJA

 Procena rizika za cerebro-vaskularna oboljenja:

 1. Neurološki pregled: ispitivanje stanja svesti, provera osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera.
 2. Laboratorijska ispitivanja: KKS, SE, CRP, ALT, AST, UREA, KRETAININ, NA, K, GLUKOZA
 3. COLOR DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA
 4. MR MOZGA
 5. Određivanje stečenog i urođenog poremećaja zgrušavanja krvi
 6. Kardiološki pregled-utvrđivanje kardiološkog potencijala: pregled specijaliste –kardiologa, ehokardiografski pregled, 24/48/72h holter EKG-a.
 7. TERAPIJA

Dijagnostika kognitivnih poremećaja:

 1. Neurološki pregled: ispitivanje stanja svesti, provera osnovnih psihičkih funkcija, pregled  kranijalnih nerava, procena funkcije, tonusa i snage mišića, ispitivanje  mišićnih refleksa, ispitivanje hoda i koordinacije pokreta,  senzibiliteta i kontrole sfinktera.
 2. Laboratorijska ispitivanja: KKS, SE, CRP, ALT, AST, UREA, KRETAININ, NA, K, GLUKOZA
 3. COLOR DOPPLER KRVNIH SUDOVA VRATA
 4. MR MOZGA
 5. Psiho test
 6. Pregled specijaliste psihijatra

Stručni tim

Dr spec med Nikola Vukašinović

neurolog