Icon

Psihijatrija

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi proučavanjem, dijagnostikovanjem, lečenjem i prevencijom mentalnih poremećaja i problema sa mentalnim zdravljem.

Najčešći problemi sa kojima se savremeni čovek susreće su: anksioznost (preterana zabrinutost), depresija (osjećaj tuge i bespomoćnosti), šizofrenija (ozbiljan poremećaj uma), bipolarni poremećaj (promene raspoloženja), poremećaji ishrane (kao anoreksija i bulimija), problemi sa zavisnostima i poremećaji ličnosti (neobični obrasci ponašanja).

Pregled psihijatra

Pregled kod psihijatra uključuje razgovor o simptomima i istoriji bolesti, procenu mentalnog stanja, postavljanje dijagnoze i razmatranje tretmana kao što su terapija razgovorom i lekovi. 

Fizički pregled nije uvek neophodan, ali može biti deo procesa. 

Nakon postavljanja dijagnoze, pacijent i psihijatar zajednički odlučuju o tretmanu, a redovno praćenje i podrška su obično deo terapijskog procesa. Psihijatri pružaju poverljivo i sigurno okruženje za razgovor o mentalnom zdravlju i pružaju podršku pacijentima kako bi poboljšali svoje stanje i kvalitet života.

Anksioznost

Često se naziva i bolest 21. veka. Anksioznost je emocionalno stanje koje karakteriše preterana zabrinutost, napetost i strah. Može se manifestovati fizičkim simptomima kao što su ubrzan srčani ritam, znojenje i napadi panike. Anksioznost je prirodna reakcija na stres, ali kada postane hronična i prekomerna, može uticati na svakodnevni život i zahteva tretman.

Depresija

Depresija je mentalni poremećaj koji se manifestuje dugotrajnom tugom, gubitkom zadovoljstva u svakodnevnim aktivnostima, fizičkim simptomima poput umora i promenama u spavanju i ishrani, te često dovodi do osećaja bezvrednosti.

Kako se leči depresija?

Lečenje depresije može uključivati različite pristupe i terapijske metode. Međutim, važno je napomenuti da depresija može varirati u težini i da svako iskustvo depresije može biti jedinstveno. Ovo su neki od glavnih pristupa lečenju depresije:

  • Terapija razgovorom (Psihoterapija)
  • Farmakoterapija
  • Vežbanje
  • Promene u ishrani
  • Terapeutska zajednica (grupe za podršku)

Šizofrenija

Šizofrenija je ozbiljan mentalni poremećaj koji obuhvata promene u mišljenju, emocionalnoj reakciji i percepciji stvarnosti. Simptomi šizofrenije mogu uključivati ​​halucinacije (doživljaj stvari koje ne postoje), deluzije (nerealna uverenja), dezorganizovano mišljenje i govornu inkoherenciju. Lecenje uključuje terapiju i lekove kako bi se pomoglo pacijentima da bolje upravljaju simptomima i funkcionišu u svakodnevnom životu.

Bipolarni poremećaj

Bipolarni poremećaj je stanje sa promenljivim raspoloženjem, gde osobe prolaze kroz periode euforije (manija) i duboke tuge (depresija). Lecenje uključuje terapiju i lekove kako bi se stabilizovalo raspoloženje i upravljalo ovim promenama.

Poremećaji ishrane

Poremećaji ishrane su mentalni poremećaji koji uključuju neobične obrasce u ishrani i osećajima prema hrani. Najpoznatiji poremećaji uključuju anoreksiju nervozu (odbijanje hrane) i bulimiju nervozu (prejedanje i povraćanje). Ovi poremećaji često dovode do ozbiljnih fizičkih i mentalnih problema i zahtevaju tretman koji obuhvata terapiju i medicinsku podršku.

Problemi sa zavisnostima i poremećaji ličnosti

Problemi sa zavisnostima uključuju zloupotrebu supstanci ili ponašanja (npr. alkohol, droge, kockanje) i često vode do ozbiljnih posledica za zdravlje i funkcionalnost pojedinca.

Broj zavisnika od kockanja u Srbiji u poslednjih10 godina podigao se sa 30.000 na 300.000 zavisnika. 

Poremećaji ličnosti su mentalni poremećaji koji se karakterišu neobičnim i stabilnim obrascima ponašanja, misli i emocija, što može otežati međuljudske odnose i svakodnevni život. Oba ova stanja zahtevaju tretman i podršku od strane stručnjaka za mentalno zdravlje.

Vaše mentalno zdravlje je važno! Ne oklevajte – zakazivanje pregleda kod psihijatra Doc. dr Dušana Lazarevića može biti prvi korak ka izlečenju i boljem kvalitetu života. Zakažite pregled danas i krenite putem ka boljem mentalnom zdravlju!

Psihijatrija nije bauk!

Cene psihijatrijskih usluga

Pregled neuropsihijatra cena

– 5000

Psihoterapija cena

– 4800

Pogledajte sve cene psihijatrijskih usluga OVDE

Stručni tim

Doc. dr Dušan Lazarević

psihijatar