Icon

Psihijatrija

Psihijatrija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem psihičkih smetnji i poremećaja, kao i poremećaja funkcije centralnog nervnog sistema, uzrokovanih psihološkim, socijalnim i biološkim (organskim) faktorima.

PREGLED PSIHIJATRA U POLIKLINICI DR NIKOLIĆ:

  • PREGLED PSIHIJATRA
  • PREGLED I EKSPERTSKO MIŠLJENJE PSIHIJATRA
  • POSETA PSIHIJATRA U KUĆNIM USLOVIMA

Stručni tim

Prof Dr sci med Dušan Lazarević

psihijatar