Icon

Radiologija

Radiologija predstavlja granu medicine koja se prevashodno bavi otkrivanjem bolesti i povreda, tj. dijagnostikom.

Dijagnostičke metode:

 • Ultrazvučni pregled dojki
 • Ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata
 • Ultrazvučni pregled štitaste žlezde
 • Ultrazvučni pregled perifernih limfnih žlezdi
 • Patologija pljuvačnih zlezdi -sijaloadenitis,sijalolitijaza,ciste,tumori
 • Patologija štitaste zlezde-inflamatorne bolesti (tiroiditisi),strume,tumori
 • Patologija cisti vrata (kongenitalne
 • Limfne zlezde vrata( diferencijacija malignih od inflamatornioh,limfomi, metastatski izmenjeni..)
 • Apscesi, hematomi
 • Ultrazvučni pregled urotrakta
 • Ultrazvučni pregled male karlice
 • Ultrazvučni pregled nadkolenice, nadlaktice, podkolenice, podlaktice
 • Kolor dopler ehosonografija dojki
 • Kolor dopler ehosonografija štitaste žlezde
 • Kolor dopler ehosonografija promene
 • Kolor dopler ehosonografija karotidnog i vertebralnog sliva
 • Kolor dopler ehosonografija dubokih vena nogu/ruku
 • Kolor dopler ehosonografija arterija i vena nogu/ruku

Prevencija i rano otkrivanje karcinoma dojke

Karcinom dojke je najčešće maligno obolenje. Na našoj planeti svaka tri minuta se kod jedne žene dijagnostikuje karcinom dojke. U većini zemalja sveta, poslednjih decenija rak dojke je u stalnom porastu i sve češće obolevaju žene mlađe životne dobi. Zbog kasnog otkrivanja raka dojke u oko 50% slučajeva se dojka mora amputirati.

Na jednom mestu i u najkraćem mogućem roku naš stručni lekarski tim sastavljen od radiologa (ultrazvučni pregled dojki), hirurga (klinički hirurški pregled) daće Vam odgovor na svako pitanje u vezi vašeg zdravstvenog stanja. U sklopu pregleda uključene su i laboratorijske analize (sedimentacija, krvna slika, tumorski markeri).

-pregled juvenilne dojke, dojke u trudnoći i laktaciji
-pregled male dojke
-pregled dojke u ležećih, nepokretnih bolesnica-bolesnika
-pregled mamografski ,,guste dojke,,
-pregled dojke u preoperativnoj pripremi
-pregled operisane i zračene dojke
-diferencijacija krućnih senki na mamogramu
-pregled duboko smeštenih lezija koje se teško razaznaju na mamogramu
-procena evolutivnosti poznatih lezija dojke
-fibrocistične displazije
-mastitisa i apscesa dojke u toku lečenja
-masne nekroze i hematoma dojke
-kod mamografski verifikovanog karcinoma dojke angažovanost pektoralne fascije i pektoralnih mišiča
-pregled pazušnog i infraklavilularnog lanca limfnih nodusa

Prevencija obolenja štitaste žlezde

Poliklinika Dr Nikolić u svom radu nudi preventivne preglede štitaste žlezde sa stručnim lekarskim timom: endokrinolog, radiolog, hirurg. U sklopu pregleda uključene su i laboratoijske analize (hormoni štitaste žlezde).

Stručni tim

Dr sci med Milorad Pejčić

radiolog

Dr sci med Gordana Cvetković

radiolog