Icon

Reumatologija

U Poliklinici Dr Nikolić pregled bolesnika sastoji se od detaljne anamneze i fizikalnog pregleda, obraćajući specijalno pažnju na znakove inflamacije zgloba (tj. toplotu, otok mekih tkiva, izliv tečnosti) i funkcionalni status zgloba (tj. stepen pokretljivosti zgloba, ankiloza deformacija, atrofija). Ispitivanje se dopunjava pojedinim laboratorijskim analizama u zavisnosti od toga na koju se bolest sumnja.

Preglede koje obavlja naš reumatolog:

  • Klinički pregled reumatologa
  • 
Ultrazvučni pregled reumatologa

Stručni tim

Dr sci med Vlado Skakić

reumatolog