Icon

Kardiohirurgija

Kompletni kardiološki pregledi kod svih kardiohirurških bolesnika(EKG, ehokardiofragski pegled, test fizičkim opterećenjem, stres eho test, kontinuirani dinamski elektrokardiogram-holter 24h-96h).
1. Procena kardiovaskularnih bolesnika za hirurško lečenje ili konzervativni tretman.
2. Kompletna funkcionalna i morfološka procena svih srčanih struktura bolesnika koji se opredeljuju ili su već opredeljeni za kardiohirurške intervencije (koronrna hirurgija-by pass, valvularne hirurgije, intervencije na srčanim zalistcima, ugradnje srčanih uređaja-antibradikardni pacemakeri, CRT, ICD,LVAD)
3. Praćenje i kontrola svih bolesnika sa izvršenim kardiohirurškim intervencijama.
4. Procena kardiovaskularnog statusa, procena kardiovaskularnog rizika za nesrčanu hirurgiju.
5. Procena radne sposobnosti nakon kardiohirurških intervencija.
6. Lečenje i kontrola komorbiditeta kod kardiohirurških bolesnika.
7. Kompletno kardiološko praćenje, kontrole i lečenje nakopn kardiohirurških intervencija.
8. Procena kardio-vaskularnnih bolesnika za hirurško lečenje ili konzervativni tretman.

Stručni tim

Dr sci med Predrag Nikolić

internista kardiolog

Prim Dr sci med Jozef Glasnović

internista kardiolog

Dr sci med Nemanja Nikolić

internista kardiolog

Dr sci med Marija Marinković

internista kardiolog-pulmolog

Dr sci med Mlađan Golubović

anesteziolog

Dr sci med Velimir Perić

anesteziolog