Icon

Anesteziološka ambulanta

Zato što znam koliko je važno da svi pregledi i intervencije koje obavljate u našoj klinici prođu bezbolno i bez neprijatnosti, aktivirali smo anesteziološku ambulantu gde se obavljaju pregledi, pripreme i konsultacije pacijenata kojima je potrebna anestezija, posebno pre hirurških zahvata ili drugih medicinskih procedura. 

Ovo je od suštinskog značaja za umanjivanje rizika tokom operacija i osiguravanje maksimalnog komfora pacijenta.

Anestezija

Da pođemo od toga šta je zapravo anestezija.

Anestezija je medicinska procedura koja se koristi kako bi se postigla privremena bezbolnost i gubitak svesti tokom hirurških zahvata, dijagnostičkih procedura i drugih medicinskih intervencija.

Ova procedura obuhvata primenu različitih anestetika kako bi se smanjio ili u potpunosti uklonio osećaj bola i neugodnosti tokom medicinskog tretmana. Anestezija je od suštinskog značaja jer omogućava lekarima da obavljaju hirurške intervencije i dijagnostičke testove na pacijentima bez nepodnošljivog bola i stresa.

Vrste anestezija

Postoje tri glavne vrste anestezije koje se koriste u medicini:

  • Opšta anestezija

    Opšta anestezija je vrsta anestezije koja se primenjuje kako bi se postigao gubitak svesti i osećaja bola u celom telu pacijenta. Ovaj tip anestezije se koristi za složene hirurške zahvate i omogućava pacijentu da bude potpuno nesvestan tokom procedure. Anestezija se primenjuje putem intravenske infuzije ili inhalacijom gasova.
  • Regionalna anestezija

    Regionalna anestezija se primenjuje kako bi se omamljivali samo određeni delovi tela, čime se postiže bezbolnost samo u tom području. Postoje različite vrste regionalne anestezije, kao što su epiduralna i spinalna anestezija, koje se koriste za hirurške zahvate u donjem delu tela, kao i periferna regionalna anestezija, koja utrnuće samo određenog ekstremiteta.
  • Lokalna anestezija

    Lokalna anestezija se primenjuje direktno na određeno područje tela kako bi se postigao gubitak osećaja bola samo u toj regiji. Ova vrsta anestezije se često koristi za manje invazne procedure, kao što su površinske operacije, vađenje zuba ili šivenje manjih rana.

Svaka od ovih vrsta anestezije ima svoje specifične primene i prednosti, i odabrana je u zavisnosti od vrste medicinskog zahvata i potreba pacijenta.

Analgosedacija

Analgosedacija (takođe poznata kao svestrana anestezija) nije klasična vrsta anestezije kao što su opšta, regionalna ili lokalna anestezija. Umesto toga, analgosedacija je kombinacija analgetika (lekova protiv bola) i sedacije (umirivanja), koja se koristi kako bi se postigao efekat gubitka bola i smanjenja anksioznosti pacijenta tokom medicinskih procedura, posebno tokom dijagnostičkih ili terapijskih procedura koje se ne izvode pod opštom anestezijom.

Analgosedacija omogućava pacijentima da budu budni i svesni tokom procedure, ali sa minimalnim osećajem bola i straha. Lekar obično primenjuje odgovarajuće lekove putem intravenske infuzije kako bi postigao ovaj efekat. Važno je napomenuti da pacijenti pod analgosedacijom nisu potpuno nesvesni, za razliku od opšte anestezije, i mogu odgovarati na instrukcije lekara tokom procedure.

Dakle, analgosedacija se koristi za postizanje udobnosti i minimalnog bola tokom medicinskih procedura, ali se ne smatra tradicionalnom anestezijom.

Epiduralna anestezija

Epiduralna anestezija je vrsta regionalne anestezije koja se koristi za smanjenje ili potpuno oduzimanje osećaja bola u određenom delu tela. Ova vrsta anestezije se često primenjuje tokom porođaja kako bi se ublažio bol kod porodilje i omogućila da beba bezbolno izađe. 

Takođe se koristi u raznim hirurškim procedurama gde je potrebno anestezirati određeni deo tela, kao što su operacije donjeg dela tela, karlice ili nogu.

Epiduralna anestezija se postiže ubrizgavanjem anestetičkog sredstva u epiduralni prostor oko kičmene moždine, što blokira prenos bola i osećaja sa nervnih puteva u taj deo tela. 

Pacijent tokom epiduralne anestezije ostaje budan i svestan, ali bez osećaja bola u anesteziranom području. Epiduralna anestezija može biti selektivna i ciljana na određeni deo tela, omogućavajući preciznu kontrolu bola tokom procedure.

Ova vrsta anestezije ima široku primenu u medicini i hirurgiji, i često se koristi jer pruža efikasno olakšanje od bola uz minimalne nuspojave.

Spinalna anestezija

Spinalna anestezija je medicinski postupak koji se primenjuje za obustavljanje osećaja u donjem delu tela. Ova tehnika uključuje ubrizgavanje anestetičkog leka u prostor oko kičmene moždine, koji je deo centralnog nervnog sistema. Kada se anestetik ubrizga na ovaj način, on blokira prenos bolnih signala od donjeg dela tela ka mozgu, što rezultuje gubitkom osećaja u tom delu tela.

Spinalna anestezija se obično koristi za operacije i medicinske procedure koje se izvode na donjem delu tela, kao što su carski rezovi, operacije karlice, operacije nogu, i slično. Ova tehnika omogućava hirurzima i medicinskom osoblju da izvode procedure bez neprijatnih osećaja ili bola za pacijenta. Takođe je brza i efikasna metoda anestezije.

Gde se primenjuje anestezija

Anestezija je od suštinskog značaja za medicinske procedure koje zahtevaju odsustvo bola i nelagodnosti kod pacijenata, omogućavajući medicinskom osoblju da izvedu precizne i sigurne intervencije.

Anesteziološka ambulanta se koristi u okviru ovih grana medicinske usluge: kardiohirurgija, proktologija, gastroenterologija, cistoskopija, opšta hirurgija, grudna hirurgija, vaskularna hirurgija, urologija, neurologija itd.

Iskustvo anesteziologa

Iskustvo anesteziologa je od suštinskog značaja jer se bavi pružanjem anestezije pacijentima pre, tokom i posle operacija ili drugih medicinskih procedura.

Iskusni anesteziolozi imaju duboko razumevanje farmakologije, pacijentovih potreba i sigurnosnih protokola, što doprinosi boljem upravljanju anestezijom, smanjenju rizika i bržem oporavku pacijenata.

Na našoj klinici radi tim stručnjaka na čelu sa anesteziolozima Doc. dr Mlađanom Golubovićem i Spec. dr med. Velimirom Ilićem koji će se pobrinuti da sve intervencije koje obavljate u našoj ili na drugoj klinici prođu pre svega bezbedno i bezbolno.

Cene usluga

Specijalistički pregled anesteziologa cena

– 5000

Pogledajte sve cene usluga anesteziološke ambulante OVDE

Stručni tim

Doc. dr Mlađan Golubović

anesteziolog

Spec. dr med. Velimir Perić

anesteziolog

Dr Jovanović Nenad

anesteziolog